ВЪПРОСИ
×
 Artificial Intelligence 
Галя-AI
GAID System

 Изпрати съобщение до Галя-AI

 

Галя-AI

  На вашите услуги съм !

Управлението и обслужването на сайта се извършва от мен - Автоматична информационна система с изкуствен интелект.

Ако имате нужда от допълнителна информация или помощ, винаги можете да се обръщате към мен - като кликнете на тази иконка:

/ намира се в дясно на всяка от страниците в сайта /

Ще ви се отвори прозорец,с текстово поле от което можете да задавате команди и въпроси към мен.

В самото текстово поле можете да напишете въпроса с помоща на клавиатурата.

Ако ползвате браузер Хром ще можете да ми задавате въпросите си направо чрез гласа си.

Това става по следният начин:


Кликвайки на иконката    при отваряне на прозореца за комуникация, ще чуете звук който е сигнал да говорите.

Веднага след това трябва да изкажете въпроса си ясно и отчетливо.

Като приключите, отново ще се чуе звук който сгнализира ,че микрофона се изключва.

Малко след това в текстовото поле ще се появи въпроса ви във текстова форма.

Проверете дали въпроса ви е коректно разпознат.


Ако установите ,че при разпознаването на въпроса ви има грешка, можете отново да кликнете върху микрофончето в прозореца и да повторите въпроса си !

При това не се налага да изтривате текста от текстовото поле.
Той автоматично ще се замести с новият разпознат текст.

Ако всичко е наред натиснете бутона:
Моля говорете ясно и отчетливо !Ако желаете да ви отговарям с глас трябва предварително да си заредите такъв в устройството с което достъпвате сайта.

Ако сте на Андроид можете да си заредите глас от тук Vocalizer TTS
Трябва да заредите Български език.

Функционалност на бутоните:
Отваря прозорец за комуникация с изкуственият интелект на сайта.Отваря прозорец за достъп до меню с връзките към всички части на сайта.Отваря прозорец в който можете да преглеждате последният разговор който сме водили с Вас.Отваря чат приложение с което можете да влезнете във връзка с оператор-човек


 ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА    ИНФО     ЧАТ     МЕНЮ     МОЯТ АКАУНТ
×
Линкове

×
×
Търсене

Подробно търсене

×
Жени

Всички оферти

×
Мъже

Всички оферти

×
Вход в систмата


 Нова регистрация


×
Разпечатване на платежни
Печат със снимки
В два екземпляра
Маркетзона
×
ПЕЧАТ НА НОВИ СТОКОВИ РАЗПИСКИ
Печат със снимки
Печат със адрес
В два екземпляра
×
ПЕЧАТ НА ФАКТУРИ


  

 

 ×
ПРОТОКОЛ ЗА ВРЪЩАНЕ
Печат със снимки
Печат със адрес
В два екземпляра
×
НОВИ КЛИЕНТСКИ ПОРЪЧКИПечат със снимки
×
ПОДРОБНО  ТЪРСЕНЕ


не публикувай
Политика за лични данни

на МАРКЕТЗОНА


В качеството си на администратор на лични данни Маркетзона ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация,
като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

    Наименование "Маркетзона" ЕООД
    ЕИК/БУЛСТАТ :201538032
    Седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, 6400 , ул.Гросето 11-2
    Адрес за упражняване на дейността:гр. Димитровград, 6400 , ул.Гросето 11-2
    Данни за кореспонденция: гр. Димитровград, 6400 , ул.Гросето 11-2
    E-mail: marketzona@gmail.com
    Телефон.: 0885 228 853
    Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

    Наименование: "Маркетзона" ЕООД
    ЕИК/БУЛСТАТ : 201538032
    Седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, 6400 , ул.Гросето 11-2
    Данни за кореспонденция: гр. Димитровград, 6400 , ул.Гросето 11-2
    Телефон: 0877 95 27 27
    Email: marketzona.gdpr@gmail.com

Информация относно компетентния надзорен орган

    Наименование: Комисия за защита на личните данни
    Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
    Телефон:02 915 3 518
    Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
    Уеб сайт: www.cpdp.bg

"Маркетзона" ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


"Маркетзона" ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

"Маркетзона" ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

  1.  Ваше изрично получено съгласие като клиент;

  2.  на изпълнение на задълженията на "Маркетзона" ЕООД по договор с Вас;

  3.  законово задължение, което се прилага спрямо "Маркетзона" ЕООД;

  4.  за целите на легитимни интереси на "Маркетзона" ЕООД или на трета страна.

"Маркетзона" ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

"Маркетзона" ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

  1.  Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

  2.  Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

  3.  Точност и актуалност на данните;

  4.  Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

  5.  Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

"Маркетзона" ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

"Маркетзона" ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

  1.  създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

  2.  обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

  3.  обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

"Маркетзона" ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

"Маркетзона" ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

"Маркетзона" ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което "Маркетзона" ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

"Маркетзона" ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

"Маркетзона" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от "Маркетзона" ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

"Маркетзона" ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от "Маркетзона" ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола:
https://www.marketzona.com/Formuliari/zaiavka-kl.php?lan=bg

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от "Маркетзона" ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "Маркетзона" ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

  1.  личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

  2.  Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

  3.  личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

  4.  личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

"Маркетзона" ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

1.   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо "Маркетзона" ЕООД;

2.   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

3.   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от "Маркетзона" ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

1.   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

2.   "Маркетзона" ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

3.   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на "Маркетзона" ЕООД да провери точността на личните данни;

4.   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на "Маркетзона" ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с "Маркетзона" ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред "Маркетзона" ЕООД:

1.   да поискате от "Маркетзона" ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

2.   да поискате от "Маркетзона" ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от "Маркетзона" ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

  1.   обработването на данни за целите на директен маркетинг;
  2.   обработването на данни за целите на профилиране.

"Маркетзона" ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако "Маркетзона" ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

"Маркетзона" ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

"Маркетзона" ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

"Маркетзона" ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от "Маркетзона" ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, "Маркетзона" ЕООД може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на "Маркетзона" ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност "Маркетзона" ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Ако не искате "Маркетзона" ЕООД да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може по всяко време да оттеглите вашето съгласие от следния линк след въвеждане на потребителско име и парола:
https://www.marketzona.com/Formuliari/zaiavka-kl.php?lan=bgМерки за сигурност и защита

"Маркетзона" ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

"Маркетзона" ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Многостепенна защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.
×

Правила

 Защита на личните данни


 Правила на сайта


 Политика за кукитата

 

 

 

СЛУЖЕБНА ИНФОРМАЦИЯ

   При възникване на спор, свързан с покупка онлайн 

можете да ползвате сайта OPC

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - marketzona.com